Kategoriarkiv: Uncategorized

Nymåne i Løven 2. august 2016

Løven

Løvens herskerplanet er Solen, så denne nymånen handler om å skinne i kraft av seg selv. Slik Solen er sentrum i vår galakse er hjertet sentrum i oss, både fysisk, åndelig og spirituelt. For å vise hjertet vårt må vi uttrykke vår essens, den vi ER, på en autentisk, ekte og varm måte. Drivstoffet er den oppmerksomheten og rosen vi får fra andre når vi tør å uttrykke vår kreativitet og kjærlighet.

Nymånen er en ny start; kjenn etter hva hjertet ditt vil og gå i den retningen. Prosjekter, forhold og opplevelser som starter nå vil være fylt av den entusiastiske, sjenerøse Løveenergien. Hemmeligheten bak Løvens evne til å lykkes er evnen til å overkomme tvilen på seg selv og gå videre med hodet hevet, full av indre styrke og selvtillit. Så vær snill med deg selv, ha tro på deg selv og gi slipp på det som holder deg tilbake.

Mars går inn i Skytten i dag og fyrer opp og setter fart i alt som startes opp nå. Den gir driv, lidenskap og styrke til å handle etter dine overbevisninger. Energinivået øker og du får ny giv, har du vært syk eller svekket kan du få tilbake energien og vitaliteten forbausende fort. Har du mye energi fra før er det greit å sette på bremsene litt og ikke bli for impulsiv, rask og hissig når du skal oppfylle behovene dine.

Gi slipp på feilslått idealisme, avhengigheter og forbindelser til fortiden som hindrer deg i å gå videre. Men Saturn, den store læremesteren, står i et gunstig forhold til nymånen og minner oss på at frihet ikke er det samme som å ikke ha noe ansvar eller regler å leve etter, men å mestre hverdagen og finne balansen mellom alle områder i livet. Realisme, disiplin og struktur er viktige nøkkelfaktorer for å lykkes med det du starter opp nå. Du kan gjerne ta på deg mer ansvar så lenge du unngår å overvurdere kapasiteten din, og virkelig kjenner etter om du har tid og energi til det. Det du med god samvittighet kan gi slipp på er inngrodde holdninger som holder deg nede og finne nye og mer autentiske måter å gi næring til tro, håp og visjoner på.

Tre av de store asteroidene, Vesta, Ceres og Juno danner også en gunstig konfigurasjon ved denne fullmånen. Det er gunstig for hjem og familieforhold, familiebedrifter, mer ansvar for foreldre eller andre familiemedlemmer, likeverd og likestilling, deling av ressurser, oppstarting av prosjekter sammen med andre familiemedlemmer og balanse mellom partner og familie. Flytting sammen med andre kan være aktuelt for mange, eller å jobbe hjemme eller hjemmefra.

Reklamer

Nymåne 4. juli 2016

New Moon Cancer

Den 4. juli er det nymåne i 13 grader Krepsens tegn, eksakt kl. 13. Omsorg og familie er nøkkelord som beskriver denne nymånen, og det passer jo godt i disse ferietider! Nymåne er det perfekte tidspunktet for å starte på nytt, eller starte med noe nytt. Vi får sjansen til å fortsette reisen fra et nytt og bedre utgangspunkt og med videre gangsyn, slik at vi kan se klart hva som bør tas tak i, hva som egentlig er viktig, hva som betyr mest.

Tiden er inne for å utforske din intime, sympatiske og emosjonelle natur og hvordan følelsene påvirker din evne til å ta riktige avgjørelser. Noe som har vært ukjent/skjult kan dukke opp; det kan også være aspekter ved deg selv som trengs å justeres, spesielt ting som har med familie, forhold og følelseslivet å gjøre.

Det handler om å gi næring til barnet i seg selv slik at du kan fortsette å gi kjærlighet til dine nærmeste. Fokuser intensjonene på forholdene dine, på egenkjærlighet og på hjemmet og de nære omgivelsene. Det er også tid for å gå ut i naturen og forbinde deg direkte med Jordens Hjerte og virkelig kjenne på jordingen, støtten og freden som Moder Jord gir oss.

Nymånen er konjunkt Merkur, energien er perfekt for skape forbindelser og kommunisere med andre, om følelser, fortiden, slekten og historiske begivenheter. Krepsen er et emosjonelt vanntegn, fornuft og analyse kommer til kort når man skal prøve å forstå de følelsesmessige dybdene der Krepsen ferdes. Det handler om å omfavne følelsene og akseptere seg selv, uten forbehold. Neptun er også med i bildet og skaper mottagelighet for psykiske, åndelige og kunstneriske opplevelser. Muligheten for å føle seg ett med andre, for kollektiv eufori og fellesskapsfølelse er til stede, sug til deg inntrykk ved hjelp av intuisjonen, fantasien og evnen til å leve deg inn i omgivelsene. Skal du ta en avgjørelse er det hjertet som bør få det siste ordet.

Følgende hendelser/opplevelser kan forekomme når nymånen er i Krepsen:Kjøp og salg av eiendom (barndomshjemmet), flytting til ny bolig, forsterking av familiebånd, minner om intime og private opplevelser, kvinner fra fortiden vender tilbake, investeringer og ressursallokeringer som øker sikkerheten, åpenbaringer fra tidligere liv, gunstige omrokkeringer som har med hjem/familie å gjøre, økt status for kvinner, alle former for rehabilitering, støtte, innblanding og hjelp fra kvinner, slekt og familie, tilbakebetaling av gjeld, økt empati, ekstra dype og livaktige drømmer, en følelse av indre fred, befrielse fra emosjonelle forviklinger, omsorg, morsfølelse.

Solformørkelse i Fiskene 9. mars 2016

Fiskene

I natt, kl. 02.57, blir Solen formørket av Månen, en såkalt solformørkelse finner sted i 18 grader Fiskenes tegn. Formørkelser er verktøyet universet tar i bruk for å rette oppmerksomheten mot områder i livet vårt som trenger endring. Vi blir overrasket, ristet og røsket i, og får opp farten, gjør det som trengs. Målet er å løfte oss opp fra et modningsnivå til det neste, til et høyere bevissthetsplan, brått og ofte brutalt. Det er livets store hendelser som markeres ved eklipsene, hendelser som preger oss i lang tid framover og får livet til å ta en ny vending. Noe tar slutt og noe nytt begynner.

Med mange planeter i Fiskenes tegn er denne formørkelsen gunstig for alt som har med åndelig utvikling, kreativitet, fantasi og innlevelsesevne å gjøre; magi, mystikk og drømmer får næring, idealisme og empati blir tilgjengelig på et kollektivt plan og hjelper oss med å åpne våre hjerter og fylle oss med betingelsesløs kjærlighet og medfølelse. En følelse av fred og harmoni kan fylle oss og hjelpe oss med å gi slipp på drama, konflikter og avhengighet som bidrar til at vi ikke fungerer så effektivt som vi kunne ha gjort. Neptun, som er hersker i Fiskene, gjør det lettere å gi slipp og overgi seg til universet, til å flyte med og se hvor strømmen fører hen. Synkronitet og ‘tilfeldigheter’ kan bringe med seg hendelser og mennesker som forandrer livet vårt, åpner nye dører, lærer oss nye måter å tenke og handle på. Hvis du er i utlandet eller har kontakt med utlendinger nå, kan det være med på å utvide horisontene dine og lære deg nye ting du skal ha med deg videre.

Baksiden av medaljen er Neptuns tendens til å leve i illusjoner, ty til løgner, manipulasjon og bedrag for å prøve å rømme unna følelsen av utilstrekkelighet og ensomhet. Fiskene svømmer i hver sin retning, det kan være vanskelig å tenke klart, ubesluttsomhet og vanskeligheter med å velge, unnvikenhet eller konfliktskyhet kan bli resultatet, siden ingen av de mulige løsningene og alternativene som finnes virker gode nok eller passende til den situasjonen man befinner seg i.  En tendens til å gå inn i offerrollen, føle seg som en martyr og synes synd på seg selv motvirker også energiflyten og bidrar til at gamle mønstre og trossystemer setter seg enda mer fast.

Løsningen på eventuelle problemer ligger i å gi slipp, tenke nytt og utradisjonelt, være så objektiv som mulig og prøve å skape mer frihet og uavhengighet for deg selv og andre. Jupiter og Uranus står i aspekt til hverandre og oppfordrer deg til å gjøre et aldri så lite opprør der det trengs, uten at du setter grunnmuren i livet ditt på spill. Det krever justeringsevne og fleksibilitet og vilje til å eksperimentere, resultatet kan imidlertid bli så bra at det utvilsomt er verdt å prøve.

Pluto, som står for evolusjon og transformasjon, står i et gunstig aspekt til formørkelsen og vitner om at det er på tide å eliminere det som er gammelt og ubrukelig, for å skape ny vekst og utvikling på det kollektive og personlige planet. Nye verdier og prioriteringer skal vokse fram og ta plassen til det som har stivnet og stagnert og hindrer vekst.

Saturn i Skytten står i et spenningsaspekt til formørkelsen og ber oss om å være på vakt mot en tendens til å generalisere, konsensustenkning, ortodokse synspunkter som skjærer alle under en kam, rasisme, religiøs fanatisme, kulturelt betinget oppførsel og trossystemer som skaper splid, splittelse og segregering. Hvem har enerett på sannheten med stor S? Hvem har rett til å dømme og fordømme andre mennesker? Jupiter står sammen med den nordlige måneknuten i Jomfruens tegn, som en motvekt til Saturns kalde og fordømmende energi, og ber oss om å satse på vekst og bevisstgjøring av det som er ekte, rent og naturlig, og som tjener menneskeheten som helhet. Høyere kunnskap og rettferdighet som kan anvendes i praksis og være med på å gjøre livet enklere er veien å gå for at menneskene på jorden skal føle seg friere og gladere og slippe å være redd.

Det finnes like mange virkeligheter som det finnes mennesker på jorden, men vi kommer alle fra samme kilde, fra lyset og kjærligheten, noe denne formørkelsen oppfordrer oss til å ikke glemme, samme hva det jordiske livet har å by på av utfordringer. Vår indre sjaman/healer blir aktivert nå, den som instinktivt og intuitivt vet hvilke deler av oss som trenger å heales og hvilken vei vi skal gå for å utvikle oss videre som menneske. Er du klar for å vedkjenne deg kraften i deg selv, klar til å se din sannhet og oppfylle din misjon i livet?

Fullmåne 24. januar 2016

The-Lion-King-Full-Moon

Natt til søndag kl. 02.45 er det fullmåne i Vannmann/Løve. Fullmånen er tid for fullbyrdelser og høydepunkter; aktiviteter og prosjekter fullføres og vises fram, følelser topper seg og kommer til uttrykk, og det innebærer at det beste eller det verste i deg og den situasjonen du står i blir synlig for omgivelsene. Avsløringer, oppdagelser og erkjennelser, ofte akkompagnert av heftige følelsesmessige utbrudd, står på agendaen.

Løven setter oss i forbindelse med vårt kreative potensial og med egoet, mens Solen i Vannmannen løfter oss opp i de høyere sfærer og gjør oss i stand til å bruke egoet til å tjene andre. Løven representerer gavmildhet, kjærlighet, romantikk, lek og moro, mens Vannmannen gjør det enklere å være objektiv og distansert og finne kreative løsninger på problemer og utfordrende situasjoner. Løven er intenst personlig mens Vannmannen er opptatt av det store bildet, det er altså mulig å oppnå balanse og mellom ens egne og andres behov.

Mars, planeten for handling og selvhevdelse, står i Skorpionen i et utfordrende aspekt til fullmånen og advarer mot å utfolde seg for spontant og impulsivt. Den oppmuntrer til å foreta justeringer som krever mot, styrke og fysisk aktivitet. Har du noe som skal gjøres ferdig ligger energiene til rette for det. Handlekraften er stor, men temperamentet kan også være tilsvarende aktivert og medføre en del irritasjon og sinne. Følelsene har som kjent lett for å koke over ved fullmåne, og det kan være positivt med en utblåsning hvis du har gått og båret på noe som krever å få komme til uttrykk. Umotivert aggresjon og overdrevne reaksjoner på små irritasjonsmomenter bør man imidlertid ikke legge opp til. Bruk kroppen fysisk dersom du har mye energi som krever utløp.

Venus, planeten for verdier og relasjoner, går inn i Steinbukken i dag, og oppfordrer oss til å innta et seriøst og modent ståsted når det gjelder økonomi og forhold. Alvorlige diskusjoner og avgjørelser er på trappene rundt omkring i de tusen hjem. Bruk energien til å jobbe med forholdet ditt, til å ta tak i problemer og komme fram til realistiske løsninger. Mange forplikter seg ytterligere til sin partner nå, mens andre som ikke har klart å skape det solide fundamentet velger å gå fra hverandre. Kun det som er ekte og verdifullt vil gå gjennom kvalitetskontrollen.

Budskapet som kommer med denne fullmånen er:

Vær deg selv (Løven) og la andre være seg selv (Vannmannen).

Aktuelle tema:
Barn, kreative prosjekter, oppmerksomhet og applaus, opptreden, rampelyset, glede, moro, lek, fysisk aktivitet, rollespill, teater, stolthet, selvtillit, arroganse, sosiale begivenheter med uventede hendelser, merkelig oppførsel, forventning relatert til fremtidige forandringer, håp og motivasjon, storsinn, raushet, gavmildhet, frihet, uavhengighet, kreative løsninger.

Nymåne 10. januar 2016

 

 

 

unicorn-new-moon

En ny emosjonell syklus starter ved hver nymåne. Nymånen slår an tonen for den kommende måneden og fungerer som en slags reset knapp som gir oss sjansen til å justere og revurdere de målene og intensjonene vi tidligere har satt oss.

Nattens nymåne finner sted i Steinbukkens tegn – et ledende jordtegn med et ambisiøst, praktisk og organisert driv som bærer bud om muligheter for framgang og oppnåelse dersom man er villig til å følge opp og gjøre jobben som trengs. Det handler om å sette seg realistiske mål og så jobbe hardt for å følge opp og gjennomføre! I den sammenheng er det verdt å tenke gjennom forskjellen på ideelle og realistiske mål. Ikke sett deg mål som du innerst inne vet er uoppnåelige; det vil bare slå negativt tilbake på deg og undergrave din indre autoritet når du ikke klarer å holde det du lover.

Med Steinbukkens hersker Saturn i Skytten nå så er nettopp din indre autoritet et tema som bør granskes: når du setter deg mål eller lover noe, følger du opp og holder det du lover? Hvis du gang på gang bryter løfter eller unnlater å gjøre det du har sagt du skal gjøre, så vet både ditt ubevisste jeg og de rundt deg at du heller ikke kommer til å gjøre det neste gang……den onde sirkelen er et faktum.

Nymånen står i et gunstig aspekt til Jupiter og varsler om lovende muligheter som dukker opp, enten det gjelder jobb eller forhold eller andre områder der du trenger å ekspandere og oppsøke nye horisonter.

Pluto står også nært Sol og Måne, en indikasjon på at mange vil oppleve en krise av et eller annet slag nå. Maktkamp, kontrollspørsmål, tvangstanker eller besettelser kan oppstå, men kan fungere som et springbrett til store forandringer i ditt indre dersom du klarer å roe deg ned og sette opplevelsene i perspektiv. Pluto gir enorm viljestyrke, mot og bestemthet, sørg bare for å bruke gavene som tilbys til noe positivt og transformerende, enten det er deg selv eller andre du er i konflikt med.

Trenger du å gi slipp på død vekt for å skape rom for noe nytt, er tiden inne nå. Eliminer, kvitt deg med ting og folk som skaper negativ energi i livet ditt, åpne deg opp for nye innflytelser og kontakter som kan gi deg det du fortjener.

Bruk Steinbukk energien til å skape mer orden og struktur i livet ditt, fokuser blikket og hold deg på sporet til du er i mål, så kan du skape et solid fundament og gjøre store framskritt.

Denne nymånen vil vise deg at du er sterkere enn du tror. Du KAN stå alene en periode hvis det er nødvendig for å være den du er og komme dit du skal.

Fullmåne 25. november 2015

full moon cat

Sent i kveld er det fullmåne i 3 grader Tvilling/Skytte. Dette er en kombo som i stor grad handler om trossystemer og holdninger. Tvillingen er av den oppfatning at det aldri kan bli for mye informasjon og suger til seg alt av tilgjengelig kunnskap, mentale stimuli og inntrykk rundt seg. Skytten er like nysgjerrig og vitebegjærlig, men sorterer info i større grad, siden den bare er interessert i det som er troverdig og meningsfylt. Sannhet og ærlighet for enhver pris er Skyttens motto, mens Tvillingene har et mer ambivalent forhold til ord, og ikke går av veien for å trikse og fikse litt på ting for å få fram det den vil. Men i kveld er Saturn konjunkt Merkur, Tvillingenes hersker, og sørger for at realitetene kommer for en dag og må tas tak i med en gang.

Alvorlige bestemmelser, avgjørelser basert på realisme og praktisk gjennomførbarhet tvinger seg fram. Idealistiske mål og drømmer får seg en knekk, realitetene dunker deg i hodet og du innser at målet er et stykke unna. Bare det som er basert på solide, langtidsrettede og realistiske grunnmurer har en sjanse til å overleve. Idealisme er vel og bra, empati og medfølelse likeså, man skal selvfølgelig hjelpe andre når det er behov, samtidig som det er liten vits i å ta på seg rosa briller og late som at alt er i orden eller at det umulige er mulig. Man må innse sine begrensninger og erkjenne at man ikke bestandig kan gjøre noe, særlig dersom viljen og motivasjonen til å hjelpe seg selv ikke er til stede i den du prøver å hjelpe.

Mange kan kjenne på en følelse av håpløshet, apati og depresjon eller føle seg maktesløs i forbindelse med denne fullmånen, men det er for det meste følelser av forbigående art som vil forsvinne når vi får samlet tankene og ser mulighetene som åpner seg når en dør lukkes og en annen åpnes.

Mars står i et gunstig forhold til fullmånen og understreker at direkte handling og selvhevdelse er viktige ingredienser i det som nå folder seg ut. Prosjekter som har med skjønnhet, velvære, kunst å gjøre kan avsluttes, lanseres eller promoteres på en vellykket måte. Mars står i Vektens tegn og understreker behovet for kompromiss mellom handling og hensyn, for å balansere ulike behov i relasjoner, for å gi slipp på illusjoner og fantasier og det som viser seg å være bare en dagdrøm.

Skytten er tegnet for tro, håp og optimisme og lover at fremtiden vil se lysere ut dersom du tar de nødvendige grepene. Tilpasninger, justeringer og handlinger som har som mål å gi slipp på forvirring, maktesløshet, sløvhet og avhengighet vil falle heldig ut, det handler om å sette sunne grenser for seg selv, samtidig som man ikke slipper målet helt av syne men konsentrerer seg om å legge nye planer og justere kursen eller framgangsmåten. Klarer du å hente fram selvdisiplinen som er nødvendig for å gjennomføre planene dine, for å nå målet?

Å gi opp er ikke noe alternativ: Husk det er mange veier som fører til Rom, men at målet ikke bestandig helliger midlet.

‘When you’re going through hell, keep going’ – Winston Churchill (Skytte)

Fullmåne 27. oktober 2015

Fullmåne honesty

I dag er det fullmåne i 3 grader Tyr-Skorpion. Fullmånen handler om forløsning, utløsning, å gi slipp; den kosmiske lyskasteren treffer akkurat det punktet i livet ditt som trenger å bli eksponert, det som har vært skjult både for deg selv og andre kommer for en dag og kulminerer i følelser, hendelser og opplevelser. Sannheten kommer for en dag og du må ta stilling til hva du skal gjøre, hvor veien skal gå.

Fullmåne i Tyr er en skikkelig appetittvekker, den er sulten på opplevelser, nytelse, kvalitet, spenning og mening. Månen liker å være i Tyren, det er et tegn som skaper ro og stabilitet og opphøyer sanselige opplevelser. Skap paradis på jord for noen få timer.  Dyrk de enkle gledene som får deg til å føle deg vel, rolig og avslappet. Merk deg hva du ’bare må ha’ nå, det er sannsynligvis en indikator på noe viktig som mangler i livet ditt ELLER noe du bør gi slipp på.

Aksen Tyr-Skorpion handler for en stor del om intense følelser knyttet til makt og begjær, enten det dreier seg om seksuell lidenskap eller begjær etter penger og andre materielle goder. Månen i Tyren ønsker å skape stabilitet mens Solen i Skorpionen er ute etter lidenskap og kan få oss til å gjøre ting som forbauser både oss selv og dem rundt oss. Sterke, intense følelser som får oss til å gå i dybden av oss selv er Skorpionens misjon. Det kan oppstå behov og ønsker som bare kan oppfylles på et nært og intimt emosjonelt plan; nå er det ikke snakk om å holde igjen lenger, det som har vært usagt og ugjort krever å bli fullbyrdet og forløst.

Fullmånen står i et kinkig aspekt til Saturn, noe som gir en tung følelse….vi kan få kjenne på fysiske plager, spesielt i forbindelse med ledd, muskler, skjelett, tenner, søvnmangel, ensomhet, mangel på mening, eller materielle verdier i form av ting og økonomiske spørsmål kan oppleves som en byrde som begrenser oss, holder oss tilbake. Det som kreves er å gi slipp på kontrollen over det du ikke kan gjøre noe med samtidig som du blir pushet til å ta mer kontroll over ditt eget liv.

Når det gjelder økonomi kan du foreta investeringer eller motta en utbetaling du har gått og ventet på, eller du kjøper eller selger noe som er av forholdsvis stor verdi. Fordeling av ressurser, utgifter og felles verdier kan bli aktuelt, for eksempel i forbindelse med et arveoppgjør, et partnerskap eller samarbeid. Bank, forsikring, lån, skatter og avgifter er andre tema som er i fokus.

Venus hersker over Tyren og står nå i Jomfruen sammen med Mars og Jupiter i et gunstig aspekt til Pluto. Transformasjon mot noe som er renere, mer ekte og samtidig mer praktisk og gjennomførbart står for døren. De jordiske verdier står i høysetet, de små, enkle, hverdagslige tingene. Detaljene som skaper helheten må alle være på riktig plass for at bildet skal bli komplett. Struktur og orden i hverdagen og gode rutiner som ivaretar våre basisbehov er rammebetingelsene som må være oppfylt for å skape en varig følelse av trygghet og stabilitet.

Apropos basisbehov……Tyren Ole Brumm får det siste ordet:

“Well,» said Pooh, «what I like best…..,» and then he had to stop and think. Because although Eating Honey was a very good thing to do, there was a moment just before you began to eat it which was better than when you were, but he didn’t know what it was called.”  A. A. Milne